Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam [NEW HOME VN]

 

Địa chỉ: 2104, Tòa nhà Ban cơ yếu chính phủ, 51 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0916 11 4404 – 091 221 4566
Emailbatdongsannewhome@gmail.com

 

Liên hệ với chúng tôi