CÔNG TY CP BĐS NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM

Địa Chỉ: 2104, Tòa Nhà Ban Cơ Yếu, 51 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện Thoại: 024 66 555 982

Website: newhomevn.com

Email: info@newhomevn.com

0973-479-892