Chung cư 60 Hoàng Quốc Việt

Cập nhật thông tin mới nhất từ dự án 60 Hoàng Quốc Việt ( 18/01/2018): Gửi tới cư dân tương lai chug cư 60 Hoàng Quốc Việt ! Qua tết sẽ có nhiều sự thay đổi ( đường Nguyễn Văn Huyên…